Mylaýym

G a p l a n a n
ö n ü m l e r i

Marinada ýatyrylan Hyýar

Sap agramy: 480g.
Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl.
Aýna gaba gaplanan.
Mukdary: blokda 12 sany.


Düzüminde
GMO ýok.

Marinada ýatyrylan Hyýar

Sap agramy: 900g.
Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl.
Aýna gaba gaplanan.
Mukdary: blokda 6 sany.


Düzüminde
GMO ýok.

Duzlanan Hyýar

Sap agramy: 480g.
Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl.
Aýna gaba gaplanan.
Mukdary: blokda 12 sany.


Düzüminde
GMO ýok.

Marinada ýatyrylan Hyýar

Sap agramy: 900g.
Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl.
Aýna gaba gaplanan.
Mukdary: blokda 6 sany.


Düzüminde
GMO ýok.

Tegelejik kesilen Hyýar

Sap agramy: 900g.
Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl.
Aýna gaba gaplanan.
Mukdary: blokda 6 sany.


Düzüminde
GMO ýok.

Marinadlanan Hyýar pomidor

Sap agramy: 900g.
Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl.
Aýna gaba gaplanan.
Mukdary: blokda 6 sany.


Düzüminde
GMO ýok.

Marinada ýatyrylan Ajy Hyýar

Sap agramy: 480g.
Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl.
Aýna gaba gaplanan.
Mukdary: blokda 12 sany.


Düzüminde
GMO ýok.

Marinada ýatyrylan Ajy Hyýar

Sap agramy: 900g.
Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl.
Aýna gaba gaplanan.
Mukdary: blokda 12 sany.


Düzüminde
GMO ýok.

Marinada ýatyrylan Gabaklar

Sap agramy: 900g.
Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl.
Aýna gaba gaplanan.
Mukdary: blokda 6 sany.


Düzüminde
GMO ýok.

Marinada ýatyrylan gök önümler Assorti

Sap agramy: 900g.
Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl.
Aýna gaba gaplanan.
Mukdary: blokda 6 sany.


Düzüminde
GMO ýok.

Kabaçok Ikrasy

Sap agramy: 480g.
Ýaramlylyk möhleti: 1 ýyl.
Aýna gaba gaplanan.
Mukdary: blokda 12 sany.


Düzüminde
GMO ýok.

Marinada ýatyrylan Pomidor

Sap agramy: 900g.
Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl.
Aýna gaba gaplanan.
Mukdary: blokda 6 sany.


Düzüminde
GMO ýok.

Tomat goýutmasy

Sap agramy: 480g.
Ýaramlylyk möhleti: 3 ýyl.
Aýna gaba gaplanan.
Mukdary: blokda 12 sany.


Düzüminde
GMO ýok.

Tomat pýuresi

Sap agramy: 450g.
Ýaramlylyk möhleti: 3 ýyl.
Aýna gaba gaplanan.
Mukdary: blokda 12 sany.


Düzüminde
GMO ýok.

Tomat pýuresi

Sap agramy: 900g.
Ýaramlylyk möhleti: 3 ýyl.
Aýna gaba gaplanan.
Mukdary: blokda 6 sany.


Düzüminde
GMO ýok.

Hakyky Leço

Sap agramy: 900g.
Ýaramlylyk möhleti: 3 ýyl.
Aýna gaba gaplanan.
Mukdary: blokda 6 sany.


Düzüminde
GMO ýok.

Ajy ajika

Sap agramy: 460g.
Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl.
Aýna gaba gaplanan.
Mukdary: blokda 12 sany.


Düzüminde
GMO ýok.

Burç goýutmasy

Sap agramy: 480g.
Ýaramlylyk möhleti: 1 ýyl.
Aýna gaba gaplanan.
Mukdary: blokda 12 sany.


Düzüminde
GMO ýok.