Ajy üwmeçHazyna

Düzümi: pomidor goýutmasy, arassalanan agyz suwy, şeker, nahar duzy, üwelen ajy gyzyl burç, konserwant sorbin turşusy, sirke turşusy, limon turşusy, üwelen sarymsak, üwelen karri, üwelen gara burç, üwelen dalçyn.
100 gr. önümiň iýmitlik gymmaty:
Beloklar - 1,6g;
Uglewodlar - 19,1g.
100 gr. önümiň kuwwatlyk gymmaty - 83 kkal.
Düzüminde GMO ýok.

Ýaramlylyk möhleti: 6 aý.
Gaplaýyş gaplary: plastik bedreler.
Mukdary: karobkada 12 sany.
Sap agramy: 900g.